18 
  • משלוח:  

מידות: *
  • 13-א
  • 16-ב
  • 19- ג
  • 25-ד


פרטים נוספים